BlackBerry Bold 9650 - VPN-instellingen

background image

VPN-instellingen

Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, wat afhankelijk is van de opties die uw beheerder voor u heeft ingesteld.

Over VPN-profielen

Een VPN-profiel bevat de gegevens die u nodig hebt voor de aanmelding bij een VPN. Afhankelijk van uw organisatie bevat uw

BlackBerry®-toestel mogelijk verschillende VPN-profielen. Neem voor meer informatie over VPN-profielen contact op met uw

beheerder.

Aanmelden bij een VPN

• Uw e-mailaccount moet gebruikmaken van een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie ondersteunt. Neem voor

meer informatie contact op met uw beheerder.

• Als u een softwaretoken gebruikt om u aan te melden bij een VPN, dient de softwaretoken op uw toestel aanwezig te zijn

en dienen de gegevens van de softwaretoken die in het VPN-profiel worden weergegeven correct te zijn.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > VPN.
3. Als u zich wilt aanmelden op het netwerk van uw organisatie, klikt u op Aanmelden.

Gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen voor een VPN-profiel

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > VPN.
3. Markeer een VPN-profiel.
4. Druk op de toets

> Bewerken.

5. Typ een nieuwe gebruikersnaam in het veld Gebruikersnaam.

Gebruikershandleiding

Beveiliging

291

background image

6. Typ een nieuw wachtwoord in het veld Wachtwoord.
7. Druk op de toets

> Opslaan.

Informatie over softwaretokens

Waarschijnlijk hebt u een softwaretoken nodig om u bij een VPN aan te melden. Een softwaretoken bevat een PIN en een

tokencode die uw toestel van tijd tot tijd opnieuw genereert. Neem voor meer informatie over softwaretokens contact op met

uw beheerder.

De softwaretoken wijzigen voor een VPN-profiel

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet de softwaretoken die u wilt gebruiken op uw BlackBerry®-toestel zijn geïnstalleerd. Neem

voor meer informatie contact op met uw beheerder.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > VPN.
3. Markeer een VPN-profiel.
4. Druk op de toets

> Bewerken.

5. Wijzig het veld Serienummer softwaretoken.
6. Druk op de toets

> Opslaan.

De PIN-code voor een software-token op uw toestel wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > Geavanceerde beveiligingsinstellingen > Softwaretokens.
3. Klik op een softwaretoken> PIN opgeven.