BlackBerry Bold 9650 - Informatie over het bijwerken van de BlackBerry Device Software

background image

Informatie over het bijwerken van de BlackBerry Device Software

U kunt de BlackBerry® Device Software om een van de volgende redenen willen bijwerken:
• voor toegang tot nieuwe toepassingen en functies
• om een technisch probleem op te lossen
• uw serviceprovider vereist dat u de BlackBerry Device Software bijwerkt

U kunt de BlackBerry Device Software mogelijk bijwerken via het draadloze netwerk, via een website of met de BlackBerry®

Desktop Software.
De duur van het updateproces kan variëren van 15 minuten tot 2 uur. Dit is afhankelijk van het type update, de hoeveelheid

toestelgegevens en het aantal toepassingen op uw BlackBerry-toestel. U kunt uw toestel niet gebruiken en geen

noodoproepen uitvoeren tijdens de update. Verwijder de batterij niet tijdens de update.
Via het draadloze netwerk
U kunt de BlackBerry Device Software bijwerken via het draadloze netwerk als het pictogram Draadloze update wordt
weergegeven in het beginscherm van uw toestel. U kunt ook handmatig controleren op updates via de toestelopties. De
beschikbare update kan een volledige software-update of een gedeeltelijke software-update zijn. Als de beschikbare update
een volledige software-update is, wordt er tijdens het installatieproces een back-up van uw toestelgegevens gemaakt op uw
toestel. Deze gegevens worden later hersteld. Afhankelijk van de opties die uw serviceprovider of beheerder heeft ingesteld,
kunt u mogelijk de BlackBerry Device Software niet bijwerken via het draadloze netwerk. Afhankelijk van uw serviceprovider
kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u de update downloadt naar uw toestel.
Via een website
Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van de BlackBerry® Internet Service of een BlackBerry® Enterprise Server die deze functie
ondersteunt, kunt u de BlackBerry Device Software bijwerken door uw toestel aan te sluiten op uw computer en naar de
website

www.blackberry.com

te gaan.

Met de BlackBerry Desktop Software
Als u de BlackBerry Desktop Software hebt geïnstalleerd op uw computer, kunt u de BlackBerry Device Software bijwerken op
uw computer. Zie de Help in de BlackBerry Desktop Software voor meer informatie over het bijwerken van de BlackBerry
Device Software op uw computer.
Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u
software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer, kunt u toestelgegevens herstellen als u uw
toestel kwijtraakt of als uw toestel wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Gebruikershandleiding

BlackBerry Device Software

224