BlackBerry Bold 9650 - Push-bericht van browser

background image

Push-bericht van browser

Informatie over push-berichten van de browser

Push-berichten van de browser geven informatie van een webtoepassing door aan uw BlackBerry®-toestel zodra de informatie

beschikbaar is. U kunt bijvoorbeeld updates voor weersverwachtingen, beursnoteringen of het laatste nieuws ontvangen.

Wanneer uw toestel een update ontvangt, kan een nieuw push-bericht van de browser worden weergegeven in de

berichtentoepassing of een pictogram in het beginscherm kan worden gewijzigd om aan te geven dat nieuwe gegevens

beschikbaar zijn. De webtoepassing kan ook bijgewerkte informatie doorgeven aan uw browsercache zonder dit te vermelden.

Als informatie wordt doorgegeven aan uw browsercache, is de informatie beschikbaar op uw toestel, zelfs wanneer uw toestel

niet is verbonden met het draadloze netwerk. Webtoepassingen die een push-bericht van de browser gebruiken, geven

automatisch updates door aan uw toestel, tenzij u push-berichten van de browser uitschakelt.

Gebruikershandleiding

Browser

162

background image

Uw toestel ondersteunt verschillende typen push-berichten van de browser. Service loading-berichten en service indication-

berichten bevatten bijgewerkte informatie. Andere push-berichten van de browser bevatten berichten die worden

weergegeven in uw browsercache.

Opties voor push-bericht van browser

Optie

Beschrijving

MDS verwerken

Stel in of het BlackBerry®-toestel push-berichten van de BlackBerry® Enterprise Server of van de
BlackBerry® Internet Service mag accepteren.

MDS-hosts

Stel in of uw toestel push-berichten van alle BlackBerry Enterprise Server of BlackBerrys accepteert.

SMSC verwerken

Stel in of uw toestel push-berichten op SMS-basis accepteert.

SMSC-hosts

Stel in van welke SMSC-hosts uw toestel push-berichten van de browser moet accepteren. Om
push-berichten van de browser van een specifieke SMSC-host te accepteren, typt u het
telefoonnummer voor de SMSC-host in.

IP verwerken

Stel in of u wilt dat uw toestel push-berichten van de browser accepteert die door webtoepassingen
door een WAP-gateway worden verzonden.

IP-hosts

Stel in van welke WAP-gateways uw toestel push-berichten van de browser moet accepteren. Om
push-berichten van de browser van een specifieke IP-host te accepteren, typt u het IP-adres voor
de WAP-gateway in.

Push-bericht van browser uitschakelen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen. > Push-bericht van browser.
3. Schakel het selectievakje Push-berichten inschakelen uit.
4. Druk op de toets

> Opslaan.