BlackBerry Bold 9650 - Persoonlijke distributielijsten

background image

Persoonlijke distributielijsten

Een persoonlijke distributielijst maken

U kunt persoonlijke distributielijsten gebruiken wanneer u e-mailberichten, PIN-berichten of tekstberichten verzendt.
Persoonlijke distributielijsten die u maakt op uw BlackBerry®-toestel, worden niet weergegeven in de e-mailtoepassing op uw
computer.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram Contactpersonen.
2. Druk op de toets

> Nieuwe groep.

3. Typ een naam voor de persoonlijke distributielijst.
4. Druk op de toets

> Lid toevoegen.

5. Klik op een contactpersoon.
6. Herhaal stap 4 t/m 5 als u nog een contactpersoon wilt toevoegen.
7. Druk op de toets

> Groep opslaan.

Een persoonlijke distributielijst wijzigen of verwijderen

1. Klik in het beginscherm op het pictogram Contactpersonen.
2. Markeer een persoonlijke distributielijst.
3. Druk op de toets

.

• Klik op Groep bewerken als u een persoonlijke distributielijst wilt wijzigen. Klik op een contactpersoon. Klik op Lid

toevoegen, Lid wijzigen of Lid verwijderen. Druk op de toets

> Groep opslaan.

Gebruikershandleiding

Contactpersonen

182

background image

• Klik op Groep verwijderen > Verwijderen als u een persoonlijke distributielijst wilt verwijderen.

Opmerking: Wanneer u een contactpersoon uit een persoonlijke distributielijst verwijdert, blijft de contactpersoon in uw
contactpersonenlijst staan.