BlackBerry Bold 9650 - Problemen oplossen: media

background image

Problemen oplossen: media

Mijn toestel gebruikt niet de juiste beltoon of de juiste achtergrond

Als u een beltoon of een achtergrondafbeelding gebruikt die u met het wachtwoord van uw BlackBerry®-toestel in het
toestelgeheugen of op uw mediakaart hebt gecodeerd en u wilt uw toestel opnieuw instellen, ontgrendel dan eerst uw toestel.

Verwante informatie

Uw toestel vergrendelen, 264

Sommige foto's die ik neem zijn vaag

Bij slechte lichtomstandigheden compenseert de camera het gebrek aan licht mogelijk met een lagere sluitersnelheid. Als u de
camera beweegt voordat de sluiter klikt, kan de foto vaag zijn. Als de camera een langzamere sluitersnelheid gebruikt, wordt er
een uitroepteken weergegeven onder aan het scherm.
Afhankelijk van uw model BlackBerry®-toestel, kunt u mogelijk de onscherpte in afbeeldingen die wordt veroorzaakt door
geringe bewegingen van de camera verminderen door beeldstabilisatie in de cameraopties in te schakelen.

De flitser wordt gedimd of uitgeschakeld.

Als de camera een flitser heeft en het niveau van het batterijvermogen lager is dan 20 procent, wordt de flitser gedimd om
batterijvermogen te besparen. Neemt het batterijvermogen bij lage temperaturen af tot minder dan 20 procent, dan wordt de
flitser soms uitgeschakeld.

Sommige functies zijn niet beschikbaar op mijn toestel

De beschikbaarheid van bepaalde functies op uw BlackBerry®-toestel kan worden beïnvloed door verschillende zaken, zoals uw
toestelmodel en abonnement.
Afhankelijk van uw abonnement op berichtenservices kunnen sommige functies of opties niet beschikbaar zijn in de
berichtopties op het scherm E-mailvoorkeuren.
Als u een e-mailaccount hebt die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, is het mogelijk dat sommige functies
niet zijn ingesteld in uw organisatie of dat u sommige functies of opties niet mag gebruiken. Indien een beheerder een optie
voor u heeft ingesteld, wordt naast het optieveld een rood slotje weergegeven.
Neem contact op met uw serviceprovider of beheerder voor meer informatie over de beschikbare functies op uw toestel, of ga
naar

www.blackberry.com/go/devices

.

Gebruikershandleiding

Media

146

background image

Verwante informatie

Beschikbaarheid van functies, 18

Ik kan geen mediabestanden opslaan

Uw BlackBerry®-toestel of de mediakaart beschikt mogelijk over onvoldoende geheugen om mediabestanden op te slaan.
Probeer het volgende:
• Als u een mediabestand op uw toestelgeheugen wilt opslaan, dient u oude gegevens of berichten van uw toestel te

verwijderen.

• Als u een mediabestand op uw mediakaart wilt opslaan, dient u oude mediabestanden te verwijderen.
• Controleer in de cameraopties of het veld Afbeeldingsgrootte niet is ingesteld op Groot. Grote afbeeldingen nemen meer

geheugen in beslag dan kleinere afbeeldingen.

Verwante informatie

Berichten verwijderen, 67

Een bestand verplaatsen, een andere naam geven of verwijderen, 120

Ik kan geen mediabestanden openen

Probeer het volgende:

• Als u probeert een mediabestand te openen op uw BlackBerry®-toestel en het toestel is aangesloten op uw computer,

maak dan uw toestel los van de computer.

• Als u probeert een mediabestand te openen op uw computer en u uw toestel gebruikt als een USB-station, controleer dan

of u de opties voor mediaoverdracht hebt gesloten in de BlackBerry® Desktop Software.

• Als u de mediabestanden op uw mediakaart hebt gecodeerd met een coderingssleutel die uw BlackBerry-toestel heeft

gegenereerd en een gecodeerd mediabestand wilt openen op uw computer of op een ander toestel dan het BlackBerry-
toestel waarmee u het bestand hebt gecodeerd, stopt u de mediakaart in het BlackBerry-toestel waarmee u het bestand
hebt gecodeerd. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties. Klik op Beveiliging > Codering. Wijzig in
het gedeelte Mediakaart het veld Modus in Toestelwachtwoord.

Verwante informatie

Informatie over het coderen van bestanden, 141

Mijn toestel herkent mijn mediakaart niet

Probeer een van de volgende acties uit te voeren:
• Controleer of uw mediakaart correct in uw BlackBerry®-toestel is geplaatst. Raadpleeg de gedrukte documentatie die u bij

het toestel hebt gekregen voor meer informatie over het plaatsen van een mediakaart in uw toestel.

• Als er in de mediakaartopties een bericht wordt weergegeven dat u de mediakaart moet formatteren, koppelt u het toestel

los van de computer. Formatteer uw mediakaart.
Let op!: Als u uw mediakaart formatteert, worden alle bestanden van de kaart verwijderd.

Verwante informatie

Bestanden repareren die op uw mediakaart of toestel zijn opgeslagen, 139

Gebruikershandleiding

Media

147

background image

Ik kan geen podcasts vinden

Podcastinhoud die is gemarkeerd als expliciete inhoud wordt niet weergegeven in de toepassing Podcasts als u de optie
Expliciete inhoud weergeven niet hebt ingeschakeld.

De mediaspeler wordt afgesloten

Als u een mediabestand een bepaalde tijd onderbreekt of stopt, wordt de mediaspeler afgesloten om de prestaties van uw
BlackBerry®-toestel te optimaliseren. In de mediaopties kunt u voorkomen dat de mediaspeler wordt afgesloten, of wijzigen na
hoeveel tijd de mediaspeler wordt afgesloten.

Verwante informatie

Wijzigen na hoeveel tijd de mediaspeler wordt afgesloten, 127

Gebruikershandleiding

Media

148