BlackBerry Bold 9650 - Snelkoppelingen typen

background image

Snelkoppelingen typen

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde sneltoetsen mogelijk niet beschikbaar.

Een punt invoegen

Druk twee keer op de Space-toets. Het volgende woord
begint met een hoofdletter.

Een apenstaartje (@) of een punt (.) invoegen in een e-
mailadres

Druk op de Space-toets.

Gebruikershandleiding

Sneltoetsen

35

background image

Hoofdletter invoeren

Houd de lettertoets ingedrukt tot de hoofdletter wordt
weergegeven.

Hoofdlettervergrendeling inschakelen

Druk op de Alt-toets en rechter Shift-toets. Om
hoofdlettervergrendeling uit te schakelen, drukt u op de
linker Shift-toets of de rechter Shift-toets.

Een symbool typen

Druk op de Symbol-toets. Typ de letter die wordt
weergegeven onder het symbool.

Het andere teken invoeren dat op een toets staat

Druk op de Alt-toets en de tekentoets.

Een accent of speciaal teken typen

Houd de lettertoets ingedrukt en schuif uw vinger op het
trackpad naar links of rechts. U kunt bijvoorbeeld een ü typen
door U ingedrukt te houden en met uw vinger naar links te
schuiven tot ü wordt weergegeven. Laat de lettertoets los als
het teken met een accent of het speciale teken wordt
weergegeven.

Een nummer typen in een tekstveld

Houd de Alt-toets ingedrukt en druk op de nummertoets.

Een nummer typen in een nummerveld

Druk op een nummertoets. U hoeft niet op de Alt-toets te
drukken.

Nummervergrendeling inschakelen

Druk op de Alt-toets en linker Shift-toets. Om
nummervergrendeling uit te schakelen, drukt u op de linker
Shift-toets of de rechter Shift-toets.

Een regel tekst markeren

Druk op de linker Shift-toets of de rechter Shift-toets en
schuif met uw vinger naar boven of naar beneden op het
trackpad.

Tekst teken voor teken selecteren

Druk op de linker Shift-toets of de rechter Shift-toets en
schuif met uw vinger naar links of naar rechts op het
trackpad.

Gemarkeerde tekst knippen

Druk op de linker Shift-toets of op de rechter Shift-toets en
op de toets Backspace/Delete.

Gemarkeerde tekst kopiëren

Druk op de Alt-toets en klik met het trackpad.

Tekst plakken

Druk op de linker Shift-toets of op de rechter Shift-toets en
klik met het trackpad.