BlackBerry Bold 9650 - Snelkoppelingen voor media

background image

Snelkoppelingen voor media

Afhankelijk van de invoertaal die u gebruikt, zijn bepaalde sneltoetsen mogelijk niet beschikbaar.
Audio- en videobestanden

Gebruikershandleiding

Sneltoetsen

36

background image

Het afspelen van een audio- of videobestand onderbreken

Druk op de toets

boven op uw BlackBerry®-toestel.

Het afspelen van een audio- of videobestand hervatten

Druk op de toets

.

Het volgende nummer afspelen

Houd de toets Luider rechts op het toestel ingedrukt.

Het vorige nummer afspelen

Druk op de toets Zachter rechts op het toestel en houd deze
toets vast.

De functie voor audioversterking inschakelen als u een
headset gebruikt

Druk tijdens het afspelen van een audio- of videobestand op
de toets Luider tot u de hoogste volume-instelling bereikt en
druk vervolgens nogmaals vier keer snel op de toets Luider.

Afbeeldingen

Inzoomen

Druk op I

Uitzoomen

Druk op O

Afbeelding naar boven verschuiven

Druk op 2

Afbeelding naar beneden verschuiven

Druk op 8

Afbeelding naar rechts verschuiven

Druk op 6

Afbeelding naar links verschuiven

Druk op 4

Draaien

Druk op L

Camera en videocamera

Inzoomen voordat u een foto of video maakt

Druk op de toets Luider.

Uitzoomen voordat u een foto of video maakt

Druk op de toets Zachter.

Een foto maken

Druk op de Rechtersneltoets aan de zijkant van uw toestel.