BlackBerry Bold 9650 - Keuzelijsten voor spraakopdrachten uitschakelen

background image

Keuzelijsten voor spraakopdrachten uitschakelen

Als uw BlackBerry®-toestel meer dan één mogelijke overeenkomst voor een spraakopdracht vindt, worden deze in een
keuzelijst weergegeven. U kunt keuzelijsten uitschakelen, zodat uw toestel altijd de beste overeenkomst selecteert en het
telefoonnummer automatisch kiest.
1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Gespreksbeheer > Spraakgestuurd bellen.
3. Stel het veld Keuzelijsten in op Altijd uitgeschakeld.
4. Druk op de toets

> Opslaan.