BlackBerry Bold 9650 - Problemen oplossen: synchroniseren

background image

Problemen oplossen: synchroniseren

E-mailberichten worden niet via het draadloze netwerk afgestemd

Probeer het volgende:
• Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het draadloze netwerk.
• Controleer of draadloze e-mailafstemming is ingeschakeld.
• Stem e-mailberichten handmatig af. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten. Druk op de toets

> Nu

afstemmen.

Organizergegevens worden niet gesynchroniseerd via het draadloze
netwerk

Probeer het volgende:

• Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het draadloze netwerk.
• Controleer of draadloze gegevenssynchronisatie is ingeschakeld in de toepassing Contactpersonen, de toepassing

Agenda, de toepassing Taken en MemoPad.

• Als u de BlackBerry® Internet Service gebruikt, moet u het synchronisatieprogramma van BlackBerry® Desktop Software

gebruiken om agendagegevens te synchroniseren. Zie de Help van de BlackBerry Desktop Software voor meer

informatie.

Gebruikershandleiding

Synchronisatie

302

background image

De gegevens van het contactpersonenlijstveld worden niet weergegeven
op mijn computer

U kunt de gegevens in een aangepast contactpersonenlijstveld alleen synchroniseren met een tekstveld in de e-mailtoepassing
op uw computer. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk de verjaardag van een contactpersoon toe te voegen aan het aangepaste
contactpersonenlijstveld op uw BlackBerry®-toestel en dit veld vervolgens te synchroniseren met de e-mailtoepassing op uw
computer, omdat het verjaardagsveld een datumveld in de e-mailtoepassing op uw computer is.

Verwante informatie

Een aangepast veld voor een contactpersoon maken, 177

Sommige tekens in agenda-items worden na synchronisatie niet correct
weergegeven

Als u op uw BlackBerry®-toestel afspraken en vergaderingen plant die speciale tekens of accenten bevatten, ondersteunt uw
computer deze tekens mogelijk niet.
Controleer op uw computer of u de correcte standaardcodetabel gebruikt en of de correcte ondersteuning voor lettertypes op

uw computer is geïnstalleerd. Raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem op uw computer voor meer informatie.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u

software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer, kunt u toestelgegevens herstellen als u uw

toestel kwijtraakt of als uw toestel wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Verwante informatie

Organizergegevens via het draadloze netwerk synchroniseren, 172

Informatie over conflicten bij synchronisatie, 79

Ik ontvang geen e-mailberichten van persoonlijke mappen op mijn
computer

Als uw BlackBerry®-toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount van Microsoft® Outlook®,dient u het synchronisatieprogramma
van BlackBerry® Desktop Software te gebruiken om e-mailberichten in persoonlijke mappen af te stemmen. Zie de Help van
BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

Gebruikershandleiding

Synchronisatie

303