BlackBerry Bold 9650 - De status van een taak wijzigen

background image

De status van een taak wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Taken.
2. Markeer een taak.
3. Druk op de toets

.

• Om de taak te markeren als Voltooid, klikt u op Markeren als voltooid.

Gebruikershandleiding

Taken en memo's

190

background image

• Om de taak te markeren als Uitgesteld, Bezig met uitvoeren of Wachten, klikt u op Openen. Wijzig het veld Status. Druk

op de toets

> Opslaan.