BlackBerry Bold 9650 - Noodoproepen

background image

Noodoproepen

Informatie over noodoproepen en de noodoproepmodus

Als u zich buiten bereik van een draadloos netwerk bevindt en de SOS-aanduiding voor het netwerkbereik boven aan het

scherm wordt weergegeven, kunt u alleen alarmnummers bellen. U kunt met uw BlackBerry®-toestel zelfs in geblokkeerde

toestand een noodoproep plaatsen. Afhankelijk van uw model toestel en het draadloze netwerk waarmee uw toestel is

verbonden, kunt u met uw toestel ook zonder SIM-kaart een noodoproep plaatsen. Als de verbinding met het draadloze

netwerk is uitgeschakeld wanneer u een noodoproep maakt, maakt uw toestel toch automatisch verbinding met het draadloze

netwerk. U kunt voor noodoproepen alleen officiële alarmnummers bellen (bijvoorbeeld 112).
Opmerking: Vertrouw niet op draadloze apparatuur voor essentiële communicatie, inclusief medische noodgevallen.

Alarmnummers kunnen variëren per locatie en noodoproepen kunnen worden geblokkeerd of belemmerd door het netwerk,

de omgeving of storing.
Als uw toestel is verbonden met een CDMA-netwerk en u een noodoproep beëindigt, schakelt uw toestel over op de

noodoproepmodus. In deze modus kan de operator u terugbellen of bij benadering uw locatie bepalen. Afhankelijk van uw

serviceprovider is de noodoproepmodus gedurende vijf minuten actief of wordt deze modus geannuleerd als u een normale

(geen noodoproep) oproep plaatst. In de noodoproepmodus kunt u geen berichten verzenden en ontvangen of door

webpagina's bladeren.
Als uw toestel GPS ondersteunt en u maakt een noodoproep, kan een operator mogelijk GPS-technologie gebruiken om bij

benadering uw locatie te bepalen.

Een noodoproep plaatsen

Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als uw toetsenbord of BlackBerry®-toestel is ontgrendeld, drukt u in het beginscherm op de toets

. Typ het

alarmnummer. Druk op de toets

.

• Als uw toestel is vergrendeld, drukt u op de toets

> Noodsituatie. Druk op de toets

.

• Als uw toetsenbord is vergrendeld, drukt u op de toets boven op uw toestel. Druk op de toets

. Typ het

alarmnummer. Druk op de toets

.