BlackBerry Bold 9650 - Telefonische vergaderingen

background image

Telefonische vergaderingen

Informatie over telefonische vergaderingen

U kunt twee soorten telefonische vergaderingen maken met uw BlackBerry®-toestel. Als uw organisatie of een vergaderservice

u van een “conference bridge”-nummer heeft voorzien, kunt u telefonische vergaderingen in de agenda op uw toestel of

computer maken. Met telefonisch vergaderen kunnen deelnemers met een BlackBerry-toestel via de optie Nu deelnemen (mits

deze optie op hun toestel wordt ondersteund) gaan deelnemen aan de telefonische vergadering. Zij hoeven dus niet het

bridgenummer te bellen en toegangscodes in te voeren. Als u geen “conference bridge”-nummer hebt, kunt u een telefonische

vergadering maken door anderen te bellen en de gesprekken samen te voegen.

Gebruikershandleiding

Telefoon

50

background image

Telefonisch vergaderen

Afhankelijk van uw serviceprovider voor draadloze netwerken of uw abonnement op de draadloze service wordt deze functie

mogelijk niet ondersteund.
Als uw BlackBerry®-toestel is verbonden met een draadloos CDMA-netwerk, kunt u niet meer dan twee contactpersonen aan
een telefonische vergadering toevoegen.
1. Druk tijdens een oproep op de toets

> Deelnemer toevoegen.

2. Toets een telefoonnummer in of markeer een contactpersoon.
3. Druk op de toets

.

4. Druk tijdens de nieuwe oproep op de toets

om uw eerste contactpersoon toe te voegen aan de telefonische

vergadering.

5. Herhaal stap 1 t/m 4 als u nog een contactpersoon aan de vergadering wilt toevoegen.

Verwante informatie

Een oproep in de wachtstand zetten, 41

Een telefoonnummerkoppeling aanmaken voor een telefonische
vergadering

1. Typ een telefoonnummer voor de bridge voor de telefonische vergadering.
2. Typ X en de toegangscode.

Een privé-gesprek voeren met een contactpersoon tijdens een telefonische
vergadering

U kunt deze taak alleen uitvoeren als u een telefonische vergadering maakt door oproepen samen te voegen, en niet als u een

telefonische vergadering in de agenda maakt.

1. Druk tijdens een telefonische vergadering op de toets

> Oproep splitsen.

2. Klik op een contactpersoon.

Om terug te keren naar de telefonische vergadering, drukt u op de toets

> Deelnemen.

De verbinding met een contactpersoon tijdens een telefonische
vergadering verbreken

U kunt deze taak alleen uitvoeren als u een telefonische vergadering maakt door oproepen samen te voegen, en niet als u een

telefonische vergadering in de agenda maakt.

1. Druk tijdens een telefonische vergadering op de toets

> Oproep afbreken.

2. Klik op een contactpersoon.

Gebruikershandleiding

Telefoon

51

background image

Een telefonische vergadering verlaten

U kunt deze taak alleen uitvoeren als u een telefonische vergadering maakt door oproepen samen te voegen, en niet als u een

telefonische vergadering in de agenda maakt.
Tijdens het telefonisch vergaderen kunt u de telefonische vergadering verlaten. De vergadering gaat dan zonder u verder.
Afhankelijk van uw serviceprovider wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.
Druk tijdens een telefonische vergadering op de toets

> Doorschakelen of Flash