BlackBerry Bold 9650 - Basis voor typen

background image

Basis voor typen

Tekst markeren, knippen, kopiëren of plakken

1. Houd de toets ingedrukt en klik met het trackpad.

• Schuif met uw vinger naar links of naar rechts op het trackpad als u tekst teken voor teken wilt markeren.
• Schuif met uw vinger omhoog of omlaag op het trackpad als u tekst regel voor regel wilt markeren.

2. Druk op de toets

.

• Klik op Knippen als u de gemarkeerde tekst wilt knippen.
• Klik op Kopiëren als u de gemarkeerde tekst wilt kopiëren.

3. Plaats de cursor op de plaats waar u de geknipte of gekopieerde tekst wilt invoegen.
4. Druk op de toets

> Plakken.

Een symbool typen

1. Druk op de Symbol-toets.
2. Druk op de lettertoets die onder het symbool wordt weergegeven.

Een accent of speciaal teken typen

Houd een lettertoets op het toetsenbord ingedrukt en schuif met uw vinger naar links of rechts over het trackpad tot het

accent of het speciale teken wordt weergegeven.

Tekst in een veld wissen

Druk in een veld waarin u tekst hebt ingevoerd op toets

> Veld wissen.

Tekst typen met de voorspellende invoermethode

Voer een van de volgende acties uit terwijl u tekst typt:

• Druk op Enter als u de gemarkeerde suggestie wilt selecteren en een nieuw woord wilt typen.
• Klik op de geselecteerde suggestie als u het woord wilt selecteren en wilt doorgaan met het typen van hetzelfde woord.
• Blijf typen als u de suggesties wilt negeren.

Gebruikershandleiding

Typen

195