BlackBerry Bold 9650 - Spellingcontrole

background image

Spellingcontrole

U kunt de spelling controleren als de invoertaal is ingesteld op Afrikaans, Arabisch, Catalaans, Deens, Duits, Engels, Frans,

Grieks, Hongaars, Italiaans, Nederlands, Noors, Portugees, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks of Zweeds.

Gebruikershandleiding

Typen

197

background image

Spelling controleren

U kunt de spelling controleren in berichten, memo's, taken en agenda-items die u maakt.
1. Druk op de toets

> Spelling controleren.

2. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Klik op een woord in de lijst die verschijnt om de voorgestelde spelling te accepteren.
• Als u de voorgestelde spelling niet wilt accepteren, drukt u op de toets

.

• Als u alle instanties van voorgestelde spelling wilt negeren, drukt u op de toets

> Alles negeren.

• Als u het woord wilt toevoegen aan de aangepaste woordenlijst, drukt u op de toets

> Toevoegen aan

woordenlijst.

• Als u wilt stoppen met het controleren van de spelling, drukt u op de toets

> Spellingcontrole annuleren.

Opties voor spellingcontrole wijzigen

U kunt het soort en de lengte van woorden die worden gecontroleerd door de spellingcontrole wijzigen. U kunt bijvoorbeeld
instellen dat de afkortingen of woorden van één letter niet worden gecontroleerd. U kunt ook uw BlackBerry®-toestel zodanig
instellen dat de spelling automatisch wordt gecontroleerd voordat u een e-mailbericht verzendt.
1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Typen en invoer > Spellingcontrole.
3. Verander een of meer opties.
4. Druk op de toets

> Opslaan.

De weergave van spellingsuggesties uitschakelen in de lijst die tijdens het
typen wordt weergegeven

Als u een lettercombinatie begint te typen die het BlackBerry®-toestel niet herkent, worden standaard spellingsuggesties
vetgedrukt weergegeven in de lijst die wordt weergegeven wanneer u typt.
1. Klik op Typen en invoer > Typen.
2. Voor een toetsenbord klikt u op Geavanceerde stijlopties.
3. Schakel het selectievakje Spelling uit.
4. Druk op de toets

> Opslaan.