BlackBerry Bold 9650 - Mobiel netwerk

background image

Mobiel netwerk

Roaming

Informatie over roamen en internationaal roamen

In de meeste gevallen zoekt uw BlackBerry®-toestel automatisch een geschikt mobiel netwerk wanneer u het dekkingsgebied

van uw serviceprovider verlaat. Soms moet u wellicht aanmeldingsgegevens invoeren voordat u toegang tot het mobiele

netwerk krijgt. Tijdens roamen wordt een driehoekige roamingindicator weergegeven boven aan het beginscherm.
Als uw toestel een SIM-kaart heeft, moet uw serviceprovider mogelijk uw SIM-kaart instellen voor roamingservices voordat u

kunt roamen.
Als uw toestel doorgaans verbinding maakt met een CDMA-netwerk en uw toestel internationaal roamen ondersteunt, hebt u

mogelijk een SIM-kaart van uw serviceprovider nodig die geschikt is voor internationaal roamen. Uw telefoonnummer blijft

hetzelfde wanneer u internationaal reist.
Neem voor meer informatie over roaming en roamingtarieven contact op met uw serviceprovider.

Handmatig van draadloos netwerk veranderen

Als u deze taak wilt uitvoeren, moet deze service deel uitmaken van uw abonnement en moet uw BlackBerry®-toestel

verbonden zijn met een GSM®- of UMTS®-netwerk.
Uw toestel zoekt automatisch een geschikt mobiel netwerk wanneer u onderweg bent.
1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen

beheren.

2. Klik op Opties mobiel netwerk.
3. Stel het veld Netwerkselectiemodus in op Handmatig.
4. Klik op een draadloos netwerk.
5. Klik op Netwerk selecteren.
6. Druk op de toets

> Sluiten.

Gebruikershandleiding

Verbindingen beheren

229

background image

Om weer verbinding te maken met het draadloze netwerk van uw serviceprovider, stelt u het veld Netwerkselectiemodus in

op Automatisch.

Verwante informatie

Ik kan geen verbinding met het mobiele netwerk maken, 233

Verbinding maken met een GSM- of UMTS-netwerk

Als uw BlackBerry®-toestel doorgaans verbinding maakt met een CDMA-netwerk en uw toestel internationaal roamen
ondersteunt, hebt u mogelijk een SIM-kaart van uw serviceprovider nodig die geschikt is voor internationaal roamen.
1. Plaats een SIM-kaart in uw toestel. Raadpleeg de gedrukte documentatie die u bij het toestel hebt gekregen voor meer

informatie over het plaatsen van een SIM-kaart.

2. Klik op Ja in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

Gegevensservices in- of uitschakelen of opties voor roaming instellen

Afhankelijk van uw abonnement kunt u gegevensservices (e-mailberichten, PIN-berichten, tekstberichten met bijlagen en
browserservice) op uw BlackBerry®-toestel mogelijk uitschakelen, zodat alleen de telefoon en eenvoudige tekstberichten
beschikbaar zijn. U kunt uw toestel ook zo instellen dat gegevensservices worden uitgeschakeld tijdens roaming. Neem voor
meer informatie contact op met uw serviceprovider.
1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen

beheren.

2. Klik op Opties mobiel netwerk.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Wijzig het veld Gegevensservices als u gegevensservices wilt in- of uitschakelen.
• Wijzig het veld Tijdens roaming als u gegevensservices tijdens roaming wilt in- of uitschakelen.
• Als u tijdens roaming wilt worden gevraagd of de gegevensservice moet worden in- of uitgeschakeld, verandert u het

veld Tijdens roaming in Vragen.

4. Druk op de toets

> Sluiten.

Verwante informatie

Ik kan geen verbinding met het mobiele netwerk maken, 233

De draadloze netwerken instellen voor roaming

Afhankelijk van uw serviceprovider en draadloze netwerk wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.
1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen

beheren.

2. Klik op Opties mobiel netwerk.

• Als u alleen verbinding wilt maken met CDMA-netwerken, stelt u het veld Netwerktechnologie in op 1XEV.
• Als u verbinding wilt maken met een GSM®- of CDMA-netwerk, stelt u het veld Netwerktechnologie in op Globaal.
• Als u alleen verbinding wilt maken met GSM-netwerken, stelt u het veld Netwerktechnologie in op GSM/UMTS. Stel

het veld Netwerkmodus in (u wordt aangeraden het veld Netwerkmodus in te stellen op 3G & 2G).

3. Druk op de toets

> Sluiten.

Gebruikershandleiding

Verbindingen beheren

230

background image

Lijst met draadloze voorkeursnetwerken

Informatie over de lijst met gewenste mobiele netwerken

Uw serviceprovider heeft mogelijk een overeenkomst met andere serviceproviders voor het gebruik van hun services wanneer

u onderweg bent. U kunt de lijst met gewenste mobiele netwerken gebruiken om de volgorde te bepalen waarin uw

BlackBerry®-toestel van deze andere mobiele netwerken gebruikmaakt.
Uw toestel probeert verbinding te maken met een mobiel netwerk op basis van de volgorde waarin de mobiele netwerken op

uw lijst met gewenste mobiele netwerken voorkomen. Wanneer u onderweg bent, zoekt uw toestel eerst naar mobiele

netwerken op deze lijst. Als er geen enkel mobiel netwerk op de lijst beschikbaar is, zoekt uw toestel automatisch verbinding

met een ander beschikbaar mobiel netwerk.
Opmerking: Roaming brengt gewoonlijk extra kosten met zich mee. Neem voor meer informatie over roamingtarieven contact

op met uw serviceprovider.

Een draadloos netwerk aan de lijst met voorkeursnetwerken toevoegen

Voor deze taak moet uw BlackBerry®-toestel verbonden zijn met een GSM®- of UMTS®-netwerk.
Afhankelijk van uw abonnement wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.
1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen

beheren.

2. Klik op Opties mobiel netwerk.
3. Druk op de toets

> Lijst voorkeursnetwerken.

4. Druk op de toets

> Netwerk toevoegen.

• Om een toe te voegen draadloos netwerk te zoeken, klikt u op Maak een keuze uit de beschikbare netwerken. Klik op

een draadloos netwerk. Klik op Netwerk selecteren.

• Om een draadloos netwerk te zoeken dat al door uw toestel wordt herkend, klikt u op Maak een keuze uit de bekende

netwerken. Klik op een draadloos netwerk. Klik op Netwerk selecteren.

• Om een netwerk toe te voegen, klikt u op Handmatige invoer. Stel de prioriteit van het draadloze netwerk in. Voer de

MCC en de MNC in.

5. Druk op de toets

> Sluiten.

Een draadloos netwerk uit de lijst van voorkeursnetwerken verwijderen

Voor deze taak moet uw BlackBerry®-toestel verbonden zijn met een GSM®- of UMTS®-netwerk.
Afhankelijk van uw abonnement wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.
1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen

beheren.

2. Klik op Opties mobiel netwerk.
3. Druk op de toets

> Lijst voorkeursnetwerken.

4. Markeer een draadloos netwerk.

Gebruikershandleiding

Verbindingen beheren

231

background image

5. Druk op de toets

> Verwijderen.

6. Druk op de toets

> Sluiten.

De volgorde van voorkeursnetwerken wijzigen

Voor deze taak moet uw BlackBerry®-toestel verbonden zijn met een GSM®- of UMTS®-netwerk.
Afhankelijk van uw abonnement wordt deze functie mogelijk niet ondersteund. Uw BlackBerry-toestel maakt verbinding met
de netwerken in de volgorde waarin die netwerken in de lijst met voorkeursnetwerken staan.
1. Klik in het beginscherm boven aan het scherm op het gedeelte Verbindingen of klik op het pictogram Verbindingen

beheren.

2. Klik op Opties mobiel netwerk.
3. Druk op de toets

> Lijst voorkeursnetwerken.

4. Markeer een draadloos netwerk.
5. Druk op de toets

> Verplaatsen.

6. Klik op de nieuwe locatie.
7. Druk op de toets

> Sluiten.

Opties voor mobiel netwerk

De verbindingssnelheid wijzigen voor het draadloze netwerk

Hoe sneller de verbinding, des te meer accustroom er nodig is.
Afhankelijk van uw serviceprovider kunt u de verbindingssnelheid voor het draadloze netwerk mogelijk niet wijzigen.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram Verbindingen beheren.
2. Klik op Opties mobiel netwerk.
3. Wijzig het veld Netwerkmodus.
4. Druk op de Escape-toets.

Verwante informatie

Ik kan geen verbinding met het mobiele netwerk maken, 233

Knipperende LED-melding voor draadloze dekking inschakelen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Weergave > Schermweergave.
3. Schakel het selectievakje LED-indicator bereik.
4. Druk op de toets

> Opslaan.

Als uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het draadloze netwerk, knippert de LED groen.
Schakel het selectievakje LED-indicator bereik uit als u de melding voor draadloze dekking wilt uitschakelen.

Gebruikershandleiding

Verbindingen beheren

232

background image

Problemen oplossen: mobiel netwerk

Ik kan geen verbinding met het mobiele netwerk maken

Probeer het volgende:

• Als uw BlackBerry®-toestel een SIM-kaart gebruikt, controleer dan of u de SIM-kaart op de juiste manier in het toestel

hebt geplaatst.

• Als uw toestel normaal verbinding maakt met een CDMA-netwerk en uw toestel internationaal roamen ondersteunt,

controleer dan of uw toestel in de global roaming-modus staat en of uw SIM-kaart correct in uw toestel is geplaatst.

• Controleer of u de verbinding met het draadloze netwerk hebt ingeschakeld.
• Controleer of u verbinding hebt met het draadloze netwerk van uw serviceprovider. Als u handmatig van draadloos

netwerk bent veranderd, blijft uw toestel met dat draadloze netwerk verbonden totdat u weer het draadloze netwerk

van uw serviceprovider selecteert.

• Als u een bepaalde snelheid voor het draadloze netwerk hebt ingesteld, controleer dan of u zich binnen het bereik van

een draadloos netwerk bevindt dat de verbindingssnelheid ondersteunt.

• Als u een voor Wi-Fi® geschikt toestel hebt en uw serviceprovider voor draadloze netwerken UMA ondersteunt,

controleer dan u of uw verbindingsvoorkeur niet is ingesteld op Wi-Fi.

Verwante informatie

Een netwerkverbinding in- of uitschakelen, 228

Uw voorkeuren voor UMA-verbindingen wijzigen, 238

Handmatig van draadloos netwerk veranderen, 229

Gegevensservices in- of uitschakelen of opties voor roaming instellen, 228

Foutberichten

Gegevensservice niet beschikbaar :

Beschrijving
Dit bericht wordt weergegeven wanneer u geen toegang hebt tot gegevensservices op uw BlackBerry®-toestel.
Mogelijke oplossingen
Probeer het volgende:

• Controleer of u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevindt.
• Controleer of de gegevensservice op het toestel is ingeschakeld.
• Controleer tijdens roaming of u toegang tot de gegevensservices hebt.

Verwante informatie

Gegevensservices in- of uitschakelen of opties voor roaming instellen, 228

Gebruikershandleiding

Verbindingen beheren

233