BlackBerry Bold 9650 - Uw toestel uitschakelen

background image

Uw toestel uitschakelen

Afhankelijk van het thema kan de plaats of de naam van het pictogram Toestel uit afwijken van de plaats of naam in deze taak.
• Als u uw BlackBerry®-toestel niet op automatisch in- en uitschakelen op specifieke tijden hebt ingesteld, houdt u de toets

.

• Als u uw toestel zodanig hebt ingesteld dat het toestel automatisch wordt in- en uitgeschakeld op specifieke tijden, klikt u

in het beginscherm of in een map op het pictogram Toestel uit. Als u wilt dat uw toestel blijft uitgeschakeld tot u het

toestel weer inschakelt, klikt u op Volledig uitschakelen. Als u wilt dat uw toestel op een bepaalde tijd of voor alarmen of

agendaherinneringen weer wordt ingeschakeld, klikt u op Uitschakelen.