BlackBerry Bold 9650 - Dodawanie aplikacji — informacje

background image

Dodawanie aplikacji — informacje

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz regionu dostępna może być opcja dodawania oraz
aktualizacji aplikacji korzystając ze sklepu BlackBerry App World™, oprogramowania BlackBerry® Desktop Software
i programu Application Center. Ponadto może być dostępna opcja pobierania aplikacji ze strony WWW (na przykład
ze strony

mobile.blackberry.com

dostępnej z urządzenia BlackBerry) lub przy pomocy aplikacji udostępnionej przez

dostawcę usług bezprzewodowych.

Korzystanie z oprogramowania i usług dostępnych za pośrednictwem sklepu BlackBerry App World™, BlackBerry
Desktop Software i Application Center może wiązać się z koniecznością zaakceptowania dodatkowych zasad i
warunków. Z dodaniem nowych aplikacji mogą się wiązać opłaty za przesył danych w sieci bezprzewodowej. Więcej
informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

BlackBerry App World

Jeśli na urządzeniu jest zainstalowana aplikacja do obsługi sklepu BlackBerry App World, można wyszukiwać i
pobierać między innymi gry, aplikacje do obsługi sieci społecznościowych i aplikacje zwiększające wydajność
użytkownika. Korzystając z posiadanego konta PayPal®, można kupować i pobierać elementy do urządzenia za
pośrednictwem sieci bezprzewodowej.

Aby pobrać aplikację pozwalającą na obsługę sklepu BlackBerry App World, odwiedź stronę

www.blackberryappworld.com

.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania aplikacjami za pomocą BlackBerry App World, kliknij ikonę
BlackBerry App World. Naciśnij klawisz

> Pomoc.

BlackBerry Desktop Software

Jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie BlackBerry Desktop Software, można podłączyć
urządzenie do komputera, aby dodawać, aktualizować, usuwać i przywracać aplikacje. Można także instalować w
urządzeniu aplikacje pobrane na komputer bez konieczności korzystania z sieci bezprzewodowej.

Oprogramowanie BlackBerry Desktop Software można pobrać ze strony

www.blackberry.com/desktop

.

Więcej informacji na temat zarządzania aplikacjami za pomocą oprogramowania BlackBerry Desktop Software
można znaleźć w pomocy programu BlackBerry Desktop Software.

Centrum aplikacji

Jeśli na urządzeniu jest zainstalowany program Application Center, można dodawać, aktualizować i wracać do
starszych wersji określonych aplikacji udostępnianych przez dostawcę usług bezprzewodowych. W zależności od
dostawcy usług bezprzewodowych ta funkcja może nie być dostępna.

Podręcznik użytkownika

Aplikacje

228

background image

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania aplikacjami za pomocą Application Center, kliknij ikonę
Application Center. Naciśnij klawisz

> Pomoc.