BlackBerry Bold 9650 - Pozostawienie aplikacji działającej w tle i przełączenie do innej aplikacji

background image

Pozostawienie aplikacji działającej w tle i przełączenie do innej aplikacji, 227
Zamykanie aplikacji, aby uniemożliwić ich działanie w tle, 227

Pozostawienie aplikacji działającej w tle i przełączenie do
innej aplikacji

Aby przełączyć się do innej aplikacji, naciśnij i przytrzymaj klawisz

do momentu pojawienia się przełącznika

aplikacji. Kliknij ikonę aplikacji. Jeżeli ikona żądanej aplikacji nie pojawi się, kliknij ikonę Ekran główny i przejdź
do ikony aplikacji, której szukasz.

Aby powrócić do ekranu głównego, jeśli nie jest realizowane połączenie, naciśnij klawisz

.

Aby powrócić do ekranu głównego, jeśli jest realizowane połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz

do

momentu pojawienia się przełącznika aplikacji. Kliknij ikonę Ekran główny.

Uwaga: Jeśli klawisz

zostanie naciśnięty w trakcie trwania połączenia, połączenie zostanie zakończone, nawet

jeśli nastąpiło przełączenie do innej aplikacji.

Informacje pokrewne

Zamykanie aplikacji, aby uniemożliwić ich działanie w tle, 227