BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie problemów z aplikacjami

background image

Rozwiązywanie problemów z aplikacjami

Nie mogę dodać, zaktualizować ani powrócić do poprzedniej wersji
aplikacji

Jeśli twoje konto e-mail korzysta z serwera BlackBerry® Enterprise Server, organizacja może nie zezwalać
użytkownikom na dodawanie lub aktualizację aplikacji urządzenia. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u
administratora.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

Upewnij się, że urządzenie BlackBerry® jest połączone z siecią bezprzewodową.

Upewnij się, że ilość pamięci w urządzeniu wystarcza na potrzeby aplikacji, którą chcesz dodać lub
zaktualizować.

Podręcznik użytkownika

Aplikacje

230