BlackBerry Bold 9650 - Wymaganie podania hasła urządzenia przed dodaniem aplikacji

background image

Wymaganie podania hasła urządzenia przed dodaniem
aplikacji

Aby wykonać tę czynność, musisz ustawić hasło urządzenia BlackBerry®.

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Hasło.

Podręcznik użytkownika

Aplikacje

229

background image

3. W polu Monituj podczas instalacji aplikacji zmień wartość na Tak.
4. Naciśnij klawisz

> Wyślij.