BlackBerry Bold 9650 - Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software — informacje

background image

Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software —
informacje

Można zaktualizować oprogramowanie BlackBerry® Device Software z jednego z poniższych powodów:

aby uzyskać dostęp do nowych aplikacji i funkcji,

aby rozwiązać problem techniczny,

aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software jest wymagana przez dostawcę usług
bezprzewodowych.

Aktualizacji oprogramowania BlackBerry Device Software można dokonać za pośrednictwem sieci bezprzewodowej,
strony internetowej lub korzystając z programu BlackBerry® Desktop Software.

Czas trwania procesu uaktualniania sięga od 15 minut do 2 godzin. Zależy to od rodzaju uaktualniania oraz ilości
danych i liczby aplikacji w urządzeniu BlackBerry. W trakcie trwania procesu aktualizacji nie można korzystać z
urządzenia ani wykonywać połączeń alarmowych. W trakcie procesu aktualizacji nie należy wyjmować akumulatora.

Przez sieć bezprzewodową

Aktualizacji oprogramowania BlackBerry Device Software za pośrednictwem sieci bezprzewodowej można dokonać,
jeżeli na ekranie głównym urządzenia pojawi się ikona Aktualizacja bezprzewodowa. Dostępność aktualizacji można
również sprawdzić samodzielnie, korzystając z opcji urządzenia. Dostępna aktualizacja może być pełną aktualizacją
oprogramowania lub częściową aktualizacją oprogramowania. Jeśli pakiet jest pełną wersją aktualizacyjną, podczas
instalacji w urządzeniu BlackBerry jest tworzona kopia zapasowa zapisanych w nim danych. Po zakończeniu
instalacji dane są przywracane do urządzenia. W zależności od opcji ustawionych przez dostawcę usług
bezprzewodowych lub administratora, opcja aktualizacji oprogramowania BlackBerry Device Software za
pośrednictwem sieci bezprzewodowej może nie być dostępna. W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych
za pobranie aktualizacji do urządzenia mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Przez stronę internetową

Jeśli twoje konto e-mail korzysta z usługi BlackBerry® Internet Service lub serwera BlackBerry® Enterprise Server
obsługującego tę funkcję, możesz dokonać aktualizacji oprogramowania BlackBerry Device Software poprzez
podłączenie urządzenia do komputera i odwiedzenie witryny internetowej oferującej aktualizacje

www.blackberry.com

.

Za pomocą oprogramowania BlackBerry Desktop Software

Podręcznik użytkownika

BlackBerry Device Software

231

background image

Jeśli w komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie BlackBerry Desktop Software, można zaktualizować
oprogramowanie BlackBerry Device Software korzystając z komputera. Więcej informacji na temat aktualizacji
oprogramowania BlackBerry Device Software z użyciem komputera można znaleźć w pomocy programu BlackBerry
Desktop Software.

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych,
zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze
aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia
urządzenia.