BlackBerry Bold 9650 - Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software za pośrednictwem witryny internetowej

background image

Aktualizacja oprogramowania BlackBerry Device Software za
pośrednictwem witryny internetowej

Jeśli twoje konto e-mail korzysta z serwera BlackBerry® Enterprise Server, wykonanie tej czynności może być
niemożliwe. Uzyskaj od administratora informację, jakie aktualizacje oprogramowania BlackBerry® Device Software
zostały dopuszczone do użytku w twojej firmie.

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych,
zwłaszcza przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze
aktualnego pliku kopii zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia
urządzenia.
1. Korzystając z komputera, przejdź do witryny aktualizacyjnej oprogramowania BlackBerry Device Software.
2. Kliknij polecenie Sprawdź aktualizacje.
3. Podłącz urządzenie BlackBerry do komputera.
4. Na ekranie „Podsumowanie aktualizacji” zaznacz pole wyboru obok aktualizacji, którą chcesz zainstalować.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby dodać lub usunąć aplikacje opcjonalne, kliknij Opcje. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru obok żądanych

aplikacji. Kliknij przycisk Dalej.

• Aby stworzyć kopię zapasową danych urządzenia albo usunąć wszystkie dane urządzenia, kliknij Ustawienia.

Zaznacz pola wyboru obok żądanych typów danych. Kliknij przycisk OK.

6. Kliknij przycisk Dalej.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby otrzymywać lub zrezygnować z otrzymywania

pocztą elektroniczną powiadomień o dostępności nowego oprogramowania.

8. Kliknij kolejno Dalej > Zakończ.

Podręcznik użytkownika

BlackBerry Device Software

232