BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem BlackBerry Device Software

background image

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem BlackBerry
Device Software

Nie mogę zaktualizować oprogramowania BlackBerry Device Software
za pośrednictwem sieci bezprzewodowej

W zależności od opcji ustawionych przez dostawcę usług bezprzewodowych lub administratora, opcja aktualizacji
oprogramowania BlackBerry® Device Software za pośrednictwem sieci bezprzewodowej może nie być dostępna.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

Upewnij się, że urządzenie BlackBerry jest połączone z siecią bezprzewodową.

Sprawdź, czy w urządzeniu jest wystarczająca ilość miejsca, by zaktualizować oprogramowanie BlackBerry
Device Software.

Sprawdź, czy nie znajdujesz się w trybie roamingu poza zasięgiem sieci bezprzewodowej twojego dostawcy. W
zależności od dostawcy usług bezprzewodowych opcja aktualizacji oprogramowania BlackBerry Device Software
w trybie roamingu może być niedostępna. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług
bezprzewodowych.

Spróbuj później zaktualizować oprogramowanie BlackBerry Device Software za pośrednictwem sieci
bezprzewodowej. W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych zaktualizowanie oprogramowania
BlackBerry Device Software w określonych porach dnia może nie być możliwe, gdy zwiększone jest natężenie
ruchu sieciowego.

Zalecamy odwiedzenie strony internetowej dostawcy usług bezprzewodowych, ponieważ może istnieć możliwość
zaktualizowania oprogramowania BlackBerry Device Software za jej pośrednictwem.

Podręcznik użytkownika

BlackBerry Device Software

233

background image

W urządzeniu jest za mało pamięci, aby wykonać aktualizację
BlackBerry Device Software

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Usuń pliki multimedialne, języki ekranu i/lub aplikacje innych producentów, których nie używasz.
• Przenieś pliki multimedialne zapisane w pamięci urządzenia BlackBerry® na kartę multimedialną.

Podręcznik użytkownika

BlackBerry Device Software

234