BlackBerry Bold 9650 - BrickBreaker — informacje

background image

BrickBreaker — informacje

Gra BrickBreaker polega na rozbijaniu cegiełek za pomocą paletki i piłeczki. Podczas gry z rozbijanych cegiełek
spadają kapsułki. Kapsułki zapewniają różne sposoby rozbijania cegiełek lub sterowania paletką i piłeczką.

Jeżeli na dowolnym poziomie piłeczka uderzy w paletkę, cegłę lub szczyt planszy 50 razy, cegły zaczną opadać o
jedno miejsce za każdym razem, gdy piłeczka zostanie uderzona paletką.