BlackBerry Bold 9650 - Ustawianie szybkości ruchu paletki

background image

Ustawianie szybkości ruchu paletki

1. Na ekranie głównym lub w folderze Gry kliknij ikonę BrickBreaker.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

• Aby ustawić szybkość ruchu paletki, wybierz odpowiednią opcję w polu Szybkość ruchu paletki.
• Aby przyspieszyć ruch paletki poprzez przesuwanie palcem po trackpadzie, zaznacz pole wyboru

Przyspieszenie.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

BrickBreaker

323