BlackBerry Bold 9650 - Dzwonki

background image

Dzwonki

Zmiana dzwonka, powiadomień lub przypomnień

Poza opcją zmiany dzwonka dostępne są także opcje zmiany głośności, ustawień diod LED, wibracji oraz
powiadomień w czasie trwania połączeń.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i alarmów.
2. Kliknij Zmień dźwięki i alarmy > Dźwięki dla wybranego profilu.

• Aby zmienić dzwonek, kliknij Telefon.
• Aby zmienić powiadomienia lub przypomnienia, rozwiń daną sekcję. Kliknij wybraną opcję. Kliknij opcję.

3. W polu Dzwonek, Dźwięk powiadomienia lub Dźwięk przypomnienia wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Kliknij dzwonek.
• Aby użyć utworu zapisanego w urządzeniu BlackBerry® lub na karcie multimedialnej, kliknij opcję Cała

muzyka. Znajdź i kliknij utwór.

• Aby użyć nagranej notatki głosowej, kliknij opcję Wszystkie notatki głosowe. Znajdź i kliknij notatkę

głosową.

• Aby użyć wgranego alarmu, kliknij opcję Wszystkie alarmy. Znajdź i kliknij alarm.

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

142

background image

Informacje pokrewne

Nie mogę zmienić ustawienia, ile razy urządzenie ma dzwonić, 61

Odtwarzanie pliku multimedialnego

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Kliknij typ plików multimedialnych.
3. W razie potrzeby kliknij kategorię.
4. Kliknij plik multimedialny.
5. Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem multimediów nie pojawiają się u dołu ekranu, kliknij trackpad.

• Aby odtworzyć plik multimedialny, kliknij ikonę znajdującą się na pasku stanu.
• Aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego, kliknij ikonę znajdującą się na pasku stanu.
• Aby przerwać odtwarzanie pliku multimedialnego, kliknij ikonę znajdującą się na pasku stanu.
• Aby przejść do następnego pliku multimedialnego, kliknij ikonę znajdującą się na pasku stanu.
• Aby przejść do poprzedniego pliku multimedialnego lub powrócić do początku odtwarzanego pliku, kliknij

ikonę znajdującą się na pasku stanu.

• Aby przewinąć plik multimedialny do przodu lub do tyłu, kliknij pasek postępu. Na trackpadzie przesuń palcem

w prawo lub w lewo. Ponownie kliknij pasek postępu.

Regulacja głośności

Aby zwiększyć głośność, naciśnij klawisz zwiększania głośności znajdujący się z prawej strony urządzenia
BlackBerry®.

Aby zmniejszyć głośność, naciśnij klawisz zmniejszania głośności znajdujący się z prawej strony urządzenia
BlackBerry®.

Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij klawisz

znajdujący się na górze urządzenia. Aby wyłączyć wyciszenie,

ponownie naciśnij klawisz

. Jeśli naciśniesz klawisz

w trakcie połączenia, urządzenie wycisza połączenie

w taki sposób, że możesz usłyszeć innych uczestników rozmowy, lecz oni nie usłyszą ciebie.

Informacje pokrewne

Wyciszanie połączenia, 43
Zwiększanie głośności za pomocą funkcji wzmocnienia dźwięku, 130
Poprawa jakości dźwięku plików multimedialnych, 130

Poprawa jakości dźwięku plików multimedialnych

W zależności od modelu urządzenia BlackBerry® ta funkcja może nie być obsługiwana. Aby poprawić jakość
dźwięku plików multimedialnych, zalecamy korzystanie ze słuchawek stereofonicznych.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

3. Zmień ustawienie pola Korektor muzyczny zestawu słuchawkowego.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

143