BlackBerry Bold 9650 - Kamera wideo

background image

Kamera wideo

W zależności od modelu urządzenia BlackBerry® aparat fotograficzny lub kamera mogą nie być obsługiwane, albo
niektóre ich opcje mogą być niedostępne.

Nagrywanie filmu

Aby wykonać tę czynność, może być konieczne umieszczenie karty multimedialnej w urządzeniu BlackBerry®.

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Kamera wideo.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, kliknij ikonę nagrywania.
3. Aby wstrzymać nagrywanie, kliknij ikonę pauzy.

Uwaga: Przybliżona ilości pamięci dostępnej do zapisywania filmów wyświetlana jest w dolnej części ekranu, gdy
nagrywanie jest zatrzymane.

Informacje pokrewne

Wykonanie zdjęcia, 136

Włączanie oświetlenia wideo

Przy słabym oświetleniu oświetlenie wideo może polepszyć jakość nagrywanych filmów.
1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Kamera wideo.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. Zmień wartość pola Oświetlenie wideo na .
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zmiana rozmiaru i formatu filmu

Im większy film, tym więcej wymaga pamięci.
1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Kamera wideo.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. Zmień ustawienie w polu Format wideo.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Wyświetlanie właściwości pliku multimedialnego, 131

Zmiana lokalizacji zapisywanych filmów

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Kamera wideo.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

135

background image

2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. Zmień ustawienia w polu Folder.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.