BlackBerry Bold 9650 - Notatki głosowe

background image

Notatki głosowe

Nagrywanie notatki głosowej

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multiedia > Rejestrator notatek głosowych.
2. Kliknij ikonę nagrywania.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wstrzymać nagrywanie, kliknij ikonę pauzy. Aby wznowić nagrywanie, kliknij ikonę nagrywania.
• Aby zatrzymać nagrywanie, kliknij ikonę pauzy. Kliknij ikonę zatrzymania.

Uwaga: Po zatrzymaniu nagrywania notatki głosowej, zostaje ona automatycznie zapisana.

Odtwarzanie pliku multimedialnego

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Kliknij typ plików multimedialnych.
3. W razie potrzeby kliknij kategorię.
4. Kliknij plik multimedialny.
5. Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem multimediów nie pojawiają się u dołu ekranu, kliknij trackpad.

• Aby odtworzyć plik multimedialny, kliknij ikonę znajdującą się na pasku stanu.
• Aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego, kliknij ikonę znajdującą się na pasku stanu.
• Aby przerwać odtwarzanie pliku multimedialnego, kliknij ikonę znajdującą się na pasku stanu.
• Aby przejść do następnego pliku multimedialnego, kliknij ikonę znajdującą się na pasku stanu.
• Aby przejść do poprzedniego pliku multimedialnego lub powrócić do początku odtwarzanego pliku, kliknij

ikonę znajdującą się na pasku stanu.

• Aby przewinąć plik multimedialny do przodu lub do tyłu, kliknij pasek postępu. Na trackpadzie przesuń palcem

w prawo lub w lewo. Ponownie kliknij pasek postępu.

Regulacja głośności

Aby zwiększyć głośność, naciśnij klawisz zwiększania głośności znajdujący się z prawej strony urządzenia
BlackBerry®.

Aby zmniejszyć głośność, naciśnij klawisz zmniejszania głośności znajdujący się z prawej strony urządzenia
BlackBerry®.

Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij klawisz

znajdujący się na górze urządzenia. Aby wyłączyć wyciszenie,

ponownie naciśnij klawisz

. Jeśli naciśniesz klawisz

w trakcie połączenia, urządzenie wycisza połączenie

w taki sposób, że możesz usłyszeć innych uczestników rozmowy, lecz oni nie usłyszą ciebie.

Informacje pokrewne

Wyciszanie połączenia, 43

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

141

background image

Zwiększanie głośności za pomocą funkcji wzmocnienia dźwięku, 130
Poprawa jakości dźwięku plików multimedialnych, 130

Zwiększanie głośności za pomocą funkcji wzmocnienia dźwięku

Funkcja wzmocnienia dźwięku umożliwia zwiększanie głośności utworów, dzwonków i filmów ponad standardowe
ustawienia dźwięku.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

3. Zaznacz pole wyboru Wzmocnienie dźwięku.
4. Przeczytaj ostrzeżenie wyświetlone na ekranie i jeśli chcesz kontynuować, kliknij przycisk Tak.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Poprawa jakości dźwięku plików multimedialnych

W zależności od modelu urządzenia BlackBerry® ta funkcja może nie być obsługiwana. Aby poprawić jakość
dźwięku plików multimedialnych, zalecamy korzystanie ze słuchawek stereofonicznych.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

3. Zmień ustawienie pola Korektor muzyczny zestawu słuchawkowego.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.