BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie problemów z multimediami

background image

Rozwiązywanie problemów z multimediami

Moje urządzenie nie używa właściwego dzwonka lub tapety

Jeśli używasz dzwonka lub obrazu tapety, które zostały zaszyfrowane w pamięci urządzenia lub na karcie
multimedialnej za pomocą hasła urządzenia BlackBerry®, a urządzenie zostało zresetowane, odblokuj urządzenie.

Informacje pokrewne

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

150

background image

Blokowanie urządzenia, 274

Niektóre robione przeze mnie zdjęcia są rozmazane

W warunkach słabego oświetlenia aparat może kompensować niewystarczającą ekspozycję zastosowaniem
wolniejszej migawki. Jeśli poruszysz aparatem, zanim migawka kliknie, powstałe zdjęcie może być rozmazane.
Jeżeli aparat fotograficzny korzysta z wolniejszej migawki, u dołu ekranu pojawi się wykrzyknik.

W zależności od posiadanego modelu urządzenia BlackBerry® można zmniejszyć efekt rozmazania zdjęć wywołany
niewielkimi ruchami aparatu, włączając w opcjach aparatu stabilizację obrazu.

Lampa błyskowa przygasa lub wyłącza się

Jeżeli aparat jest wyposażony w lampę błyskową, a poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, lampa będzie
świecić słabiej w celu oszczędzenia energii. Jeśli w niskiej temperaturze poziom naładowania akumulatora będzie
niższy niż 20 procent, lampa błyskowa może się wyłączyć.

W urządzeniu nie są dostępne niektóre funkcje

Dostępność niektórych funkcji w urządzeniu BlackBerry® zależy od wielu czynników, takich jak model urządzenia
czy plan usług bezprzewodowych.

W zależności od planu taryfowego wiadomości niektóre funkcje lub opcje mogą nie być dostępne w opcjach
wiadomości na ekranie Preferencje e-mail.

Jeśli konto e-mail wykorzystuje serwer BlackBerry® Enterprise Server, możliwe, że Twoja firma nie skonfigurowała
niektórych funkcji lub uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcji lub opcji. Jeśli opcja została ustawiona przez
administratora, obok pola tej opcji pojawia się czerwona kłódka.

Więcej informacji na temat funkcji dostępnych w urządzeniu można uzyskać u administratora systemu, dostawcy
usług bezprzewodowych lub pod adresem

www.blackberry.com/go/devices

.

Informacje pokrewne

Dostępność funkcji, 19

Nie mogę zapisać plików multimedialnych

Być może w pamięci urządzenia BlackBerry® lub na karcie multimedialnej nie ma wystarczająco dużo wolnego
miejsca do zapisania plików multimedialnych.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

Jeśli próbujesz zapisać plik multimedialny w pamięci urządzenia, usuń z niej stare dane lub wiadomości.

Jeśli próbujesz zapisać plik na karcie multimedialnej, usuń z niej stare pliki multimedialne.

Sprawdź, czy w opcjach aparatu, w polu Rozmiar obrazu nie zaznaczono pozycji Duży. Duże zdjęcia zajmują
więcej pamięci niż mniejsze.

Informacje pokrewne

Usuwanie wiadomości, 70

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

151

background image

Przenoszenie, zmiana nazwy i usuwanie pliku, 124

Nie mogę otworzyć plików multimedialnych

Spróbuj wykonać jedną z następujących czynności:

Jeśli chcesz otworzyć plik multimedialny w urządzeniu BlackBerry®, a jest ono podłączone do komputera, odłącz
urządzenie od komputera.

Jeśli chcesz otworzyć plik multimedialny na komputerze, korzystając z urządzenia jako napędu USB, upewnij się,
że opcje przesyłania multimediów w programie BlackBerry® Desktop Software są zamknięte.

Jeśli pliki multimedialne znajdujące się na karcie multimedialnej zostały zaszyfrowane za pomocą klucza
szyfrowania wygenerowanego przez urządzenie BlackBerry i próbujesz je otworzyć za pomocą komputera lub
innego urządzenia BlackBerry, które nie zostało użyte do zaszyfrowania tych plików, włóż kartę multimedialną do
urządzenia BlackBerry, które zostało użyte do zaszyfrowania plików. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij
ikonę Opcje. Kliknij Zabezpieczenia > Szyfrowanie. W sekcji Karta multimedialna zmień ustawienie w polu
Tryb na Hasło urządzenia.

Informacje pokrewne

Szyfrowanie plików — informacje, 145

Moje urządzenie nie rozpoznaje karty multimedialnej

Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:

Sprawdź, czy karta multimedialna jest prawidłowo włożona do urządzenia BlackBerry®. Więcej informacji na
temat wkładania karty multimedialnej do urządzenia można znaleźć w dokumentacji drukowanej dołączonej do
urządzenia.

Jeśli w oknie opcji karty multimedialnej wyświetlana jest wiadomość o konieczności sformatowania karty
multimedialnej, odłącz urządzenie od komputera. Sformatuj kartę multimedialną.
UWAGA: Sformatowanie karty multimedialnej spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej plików.

Informacje pokrewne

Naprawa plików zapisanych na karcie pamięci lub w urządzeniu, 144

Nie mogę znaleźć podkastów

Podkasty zawierające treści oznaczone jako niedwuznaczne nie są wyświetlane w aplikacji podkastów, jeśli nie jest
włączona opcja Pokaż treści niedwuznaczne.

Ekran odtwarzacza multimedialnego wyłącza się

Po wstrzymaniu lub zatrzymaniu odtwarzania pliku multimedialnego na określony czas, ekran odtwarzacza
multimedialnego jest wyłączany w celu zoptymalizowania działania urządzeniaBlackBerry®. Korzystając z opcji
multimediów, można uniemożliwić wyłączanie się ekranu odtwarzacza multimedialnego lub zmienić czas, po upływie
którego ekran odtwarzacza wyłącza się.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

152

background image

Informacje pokrewne

Zmiana ilości czasu, po upływie którego ekran odtwarzacza multimedialnego wyłącza się, 131

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

153