BlackBerry Bold 9650 - Skróty dotyczące plików multimedialnych

background image

Skróty dotyczące plików multimedialnych

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostępne.

Pliki dźwiękowe i wideo

Wstrzymanie odtwarzania pliku dźwiękowego lub wideo

Naciśnij klawisz

znajdujący się na górze urządzenia

BlackBerry®

Wznowienie odtwarzania pliku dźwiękowego lub wideo

Naciśnij klawisz

.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

149

background image

Odtwarzanie następnego utworu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zwiększania głośności po
prawej stronie urządzenia.

Odtwarzanie poprzedniego utworu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszania głośności
po prawej stronie urządzenia.

Włączanie funkcji wzmocnienia dźwięku podczas
korzystania ze słuchawek

Podczas odtwarzania pliku dźwiękowego lub wideo
naciskaj klawisz zwiększania głośności do momentu
osiągnięcia maksymalnego poziomu, po czym ponownie
naciśnij szybko klawisz zwiększania głośności cztery
razy.

Zdjęcia

Powiększenie

Naciśnij klawisz 3.

Zmniejszenie

Naciśnij klawisz 9.

Przewijanie do góry

Naciśnij klawisz 2.

Przewijanie na dół

Naciśnij klawisz 8.

Przewijanie w prawo

Naciśnij klawisz 6.

Przewijanie w lewo

Naciśnij klawisz 4.

Obrót

Naciśnij klawisz L.

Aparat i kamera wideo

Przybliżenie obrazu przed zrobieniem zdjęcia lub
nagraniem filmu

Naciśnij klawisz zwiększania głośności.

Oddalenie obrazu przed zrobieniem zdjęcia lub
nagraniem filmu

Naciśnij klawisz zmniejszania głośności.

Wykonanie zdjęcia

Naciśnij prawy klawisz szybkiej obsługi znajdujący się
z boku urządzenia.