BlackBerry Bold 9650 - Wideo

background image

Wideo

Odtwarzanie pliku multimedialnego

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Kliknij typ plików multimedialnych.
3. W razie potrzeby kliknij kategorię.
4. Kliknij plik multimedialny.
5. Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem multimediów nie pojawiają się u dołu ekranu, kliknij trackpad.

• Aby odtworzyć plik multimedialny, kliknij ikonę znajdującą się na pasku stanu.
• Aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego, kliknij ikonę znajdującą się na pasku stanu.
• Aby przerwać odtwarzanie pliku multimedialnego, kliknij ikonę znajdującą się na pasku stanu.
• Aby przejść do następnego pliku multimedialnego, kliknij ikonę znajdującą się na pasku stanu.
• Aby przejść do poprzedniego pliku multimedialnego lub powrócić do początku odtwarzanego pliku, kliknij

ikonę znajdującą się na pasku stanu.

• Aby przewinąć plik multimedialny do przodu lub do tyłu, kliknij pasek postępu. Na trackpadzie przesuń palcem

w prawo lub w lewo. Ponownie kliknij pasek postępu.

Utrzymywanie podświetlenia podczas odtwarzania filmów

Domyślnie podświetlenie wyłącza się po pewnym czasie, aby zaoszczędzić energię w akumulatorze.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Wyłącz automatyczne podświetlanie.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Wyświetlanie napisów w filmach

Można włączyć wyświetlanie napisów, dzięki któremu w plikach wideo obsługujących napisy podczas odtwarzania na
ekranie będzie widoczny tekst.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje.

3. Zaznacz pole wyboru Wyświetlaj napisy.
4. Jeśli to konieczne, zmień ustawienia pól Wygląd, Pozycja i Skala czcionki.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

133

background image

Regulacja głośności

Aby zwiększyć głośność, naciśnij klawisz zwiększania głośności znajdujący się z prawej strony urządzenia
BlackBerry®.

Aby zmniejszyć głośność, naciśnij klawisz zmniejszania głośności znajdujący się z prawej strony urządzenia
BlackBerry®.

Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij klawisz

znajdujący się na górze urządzenia. Aby wyłączyć wyciszenie,

ponownie naciśnij klawisz

. Jeśli naciśniesz klawisz

w trakcie połączenia, urządzenie wycisza połączenie

w taki sposób, że możesz usłyszeć innych uczestników rozmowy, lecz oni nie usłyszą ciebie.

Informacje pokrewne

Wyciszanie połączenia, 43
Zwiększanie głośności za pomocą funkcji wzmocnienia dźwięku, 130
Poprawa jakości dźwięku plików multimedialnych, 130

Poprawa jakości dźwięku plików multimedialnych

W zależności od modelu urządzenia BlackBerry® ta funkcja może nie być obsługiwana. Aby poprawić jakość
dźwięku plików multimedialnych, zalecamy korzystanie ze słuchawek stereofonicznych.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

3. Zmień ustawienie pola Korektor muzyczny zestawu słuchawkowego.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zwiększanie głośności za pomocą funkcji wzmocnienia dźwięku

Funkcja wzmocnienia dźwięku umożliwia zwiększanie głośności utworów, dzwonków i filmów ponad standardowe
ustawienia dźwięku.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

3. Zaznacz pole wyboru Wzmocnienie dźwięku.
4. Przeczytaj ostrzeżenie wyświetlone na ekranie i jeśli chcesz kontynuować, kliknij przycisk Tak.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zmiana ilości czasu, po upływie którego ekran odtwarzacza
multimedialnego wyłącza się

Po wstrzymaniu lub zatrzymaniu odtwarzania pliku multimedialnego na określony czas, ekran odtwarzacza
multimedialnego jest wyłączany w celu zoptymalizowania działania urządzeniaBlackBerry®.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

134

background image

3. Zmień ustawienie w polu Wyłącz odtwarzacz multimedialny, gdy jest nieaktywny.