BlackBerry Bold 9650 - Zdjęcia

background image

Zdjęcia

Powiększanie, przewijanie i obracanie zdjęcia

Wyświetlając zdjęcie, wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby powiększyć zdjęcie, kliknij trackpad.
• Aby oddalić zdjęcie, naciśnij klawisz

.

• Aby przewinąć zdjęcie po jego powiększeniu, przesuń palec po trackpadzie w dowolnym kierunku.
• Aby obrócić zdjęcie, naciśnij klawisz

> Obróć.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

138

background image

Zapisywanie obrazu z wiadomości tekstowej lub strony internetowej

W pamięci urządzenia BlackBerry® lub na karcie multimedialnej możesz zapisywać obrazy w formacie .jpg, .png, .gif
lub .bmp.
1. Otwórz obraz załączony do wiadomości tekstowej lub zaznacz obraz na stronie WWW.
2. Naciśnij klawisz

> Zapisz obraz > Zapisz.

Użycie obrazu jako tapety

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.
2. Znajdź obraz.
3. Naciśnij klawisz

> Ustaw jako tapetę.

Informacje pokrewne

Zmienił się wygląd ekranu, 217

Wyświetlanie obrazów jako pokazu slajdów

Pokaz slajdów wyświetla wszystkie zdjęcia danej kategorii lub folderu w kolejności.
1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.
2. Kliknij kategorię.
3. Zaznacz zdjęcie.
4. Naciśnij klawisz

> Wyświetl pokaz slajdów.

Aby zakończyć pokaz slajdów, naciśnij klawisz

.

Zmiana liczby sekund między wyświetlaniem kolejnych slajdów w
pokazie

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

3. Odpowiednio zmień wartość w polu Odstęp między slajdami pokazu.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Wyświetlanie zdjęć w widoku listy lub w widoku miniaturek

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.
2. Kliknij kategorię.
3. Naciśnij klawisz

> Wyświetl listę lub Wyświetl miniaturki.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

139

background image

Tworzenie folderu zdjęć

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.
2. Naciśnij klawisz

> Nowy folder.

3. Jeśli jest to konieczne, zmień lokalizację utworzonego folderu.
4. Wpisz nazwę folderu.
5. Kliknij przycisk OK.

Importowanie zdjęć do aplikacji Zdjęcia

Po zaimportowaniu zdjęć z innych folderów zapisanych w urządzeniu BlackBerry® lub na karcie multimedialnej do
aplikacji Zdjęcia można uzyskać dostęp do tych zdjęć, a jednocześnie zachować istniejące struktury folderów i
lokalizacje plików.

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.
2. Naciśnij klawisz

> Importuj zdjęcia. Zostaną wyświetlone foldery zawierające zdjęcia, które nie zostały

zapisane w folderze Biblioteka zdjęć lub Zdjęcia z aparatu.

3. Zaznacz pola wyboru obok folderów, które chcesz zaimportować.
4. Kliknij polecenie Importuj zdjęcia.

Aby usunąć foldery z aplikacji Zdjęcia, zaznacz wybrany folder. Naciśnij klawisz

> Usuń z biblioteki.

Zaimportowane foldery pozostaną w oryginalnej lokalizacji, lecz zostaną usunięte z aplikacji Zdjęcia.

Aby trwale usunąć foldery zarówno z aplikacji Zdjęcia, jak i z pamięci urządzenia lub karty multimedialnej, w tym
wszystkie pliki, które nie są zdjęciami i nie są widoczne w folderach w aplikacji Zdjęcia, zaznacz wybrany folder.
Naciśnij klawisz

> Usuń. Zaimportowane foldery zostaną usunięte z ich lokalizacji na urządzeniu lub karcie

multimedialnej.

Znajdowanie zdjęć zrobionych aparatem wbudowanym w urządzenie

Zdjęcia zrobione aparatem wbudowanym w urządzenie są zapisywane w folderze Zdjęcia z aparatu w aplikacji
Zdjęcia. Jeśli zdjęcia zostały zapisane przez użytkownika w innych folderach, nie będą one wyświetlane w folderze
Zdjęcia z aparatu.

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.
2. Kliknij folder Zdjęcia z aparatu.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

140