BlackBerry Bold 9650 - Dodawanie alarmu o kontakcie

background image

Dodawanie alarmu o kontakcie

Możesz utworzyć alarmy kontaktów, które umożliwią dostosowanie dzwonków i alarmów o połączeniach i
wiadomościach od określonych kontaktów lub grup kontaktów. W momencie nadejścia połączenia lub wiadomości od
kontaktu urządzenie BlackBerry® używa przypisanego dzwonka lub alarmu, nawet jeśli zostanie wybrany profil
Wyciszony lub Tylko wibracja. Jeżeli nie chcesz, aby urządzenie powiadamiało cię przypisanym dzwonkiem lub
alarmem, możesz wybrać profil Wszystkie alarmy wyłączone.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i alarmów.
2. Kliknij polecenie Zmień dźwięki i alarmy > Dźwięki kontaktów > Dodaj alarm do kontaktu.
3. W polu Nazwa wpisz nazwę alarmu kontaktu.
4. W polu Kontakty wpisz nazwę kontaktu.
5. Kliknij kontakt.
6. Zmień informacje dotyczące dzwonka lub alarmu dla połączeń i wiadomości.
7. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby usunąć alarm o kontakcie, zaznacz alarm o kontakcie, który chcesz usunąć. Naciśnij klawisz

> Usuń.