BlackBerry Bold 9650 - Dodawanie własnego profilu

background image

Dodawanie własnego profilu

Możesz utworzyć dodatkowe profile.
1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i alarmów.
2. Kliknij polecenie Zmień dźwięki i alarmy > Zarządzanie profilem > Dodaj profil własny.
3. W polu Nazwa wpisz nazwę profilu.
4. Kliknij element, który chcesz zmienić.
5. Zmień dzwonek, powiadomienie lub informację przypomnienia.
6. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby usunąć własny profil, zaznacz go.Naciśnij klawisz

> Usuń.