BlackBerry Bold 9650 - Dzwonki, dźwięki i alarmy — informacje

background image

Dzwonki, dźwięki i alarmy — informacje

Profil wybrany w aplikacji Profile dźwięków i alarmów określa sposób alarmowania cię przez urządzenie BlackBerry®
o połączeniach telefonicznych, wiadomościach, przypomnieniach i zawartości przeglądarki.

Twoje urządzenie posiada profil Normalny oraz pięć innych zainstalowanych profili: Głośno, Średnio, Tylko wibracja,
Wyciszony oraz Tylko połączenia telefoniczne. Możesz zmienić dźwięki w dowolnym zainstalowanym profilu na
dowolny plik dźwiękowy zapisany w pamięci urządzenia lub na karcie multimedialnej albo utworzyć dodatkowe
profile. Profilu Wszystkie alarmy wyłączone nie można edytować.

Domyślnie pewne ustawienia w zainstalowanych profilach oparte są na ustawieniach profilu Normalnego.
Przykładowo, po zmianie dzwonka w profilu Normalny, zmienia się również dzwonek w profilach Głośno, Średni i
Tylko połączenia telefoniczne. Jeżeli użytkownik nie chce, aby niektóre ustawienia były automatycznie zmieniane po
zmianie odpowiedniego ustawienia w profilu Normalnym, może samodzielnie dokonać zmian w zainstalowanym
profilu.

Możesz utworzyć alarmy kontaktów, które będą informować cię w przypadku połączenia lub otrzymania wiadomości
od danego kontaktu. Alarmy kontaktów są zawsze włączone i nie wyłączają się dopóki nie wybierzesz profilu
Wszystkie alarmy wyłączone. Na przykład, nawet jeśli wybierzesz profil Wyciszony lub Tylko wibracja, dźwiękowe
alarmy kontaktów nadal będą słyszalne, chyba że wybierzesz profil Wszystkie alarmy wyłączone.