BlackBerry Bold 9650 - Migająca dioda LED

background image

Migająca dioda LED

Dioda LED znajdująca się w górnej części obudowy urządzenia BlackBerry® miga w różnych kolorach, informując o
różnych stanach urządzenia.

Kolor migającej diody LD

Opis

Zielony

Urządzenie znajduje się w zasięgu sieci
bezprzewodowej. Powiadomienie to można włączyć lub
wyłączyć.

Niebieski

Urządzenie jest połączone z innym urządzeniem
obsługującym technologię Bluetooth®. Powiadomienie
to można włączyć lub wyłączyć.

Czerwony

Została odebrana nowa wiadomość, a ustawienia
bieżącego profilu dźwięku nakazują powiadamianie o
tym za pomocą migającej diody LED. Jeśli korzystasz z
urządzenia wyposażonego w kartę inteligentną,
urządzenie odczytuje dane z karty inteligentnej.

Bursztynowy

Bateria urządzenia wyczerpuje się lub urządzenie jest
wyłączone i ładuje się. Powiadomienie o niskim poziomie
mocy akumulatora można wyłączyć. Powiadomienie o
ładowaniu wyłączy się po włączeniu urządzenia.

Informacje pokrewne

Wyłączanie powiadamiania o połączeniu Bluetooth, 254
Włączanie powiadamiania za pomocą diody sygnalizacyjnej LED o zasięgu sieci bezprzewodowej, 216