BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie problemów z dzwonkami, dźwiękami i alarmami

background image

Rozwiązywanie problemów z dzwonkami, dźwiękami i
alarmami

Moje urządzenie dzwoni lub wibruje dłużej niż powinno

W przypadku połączeń telefonicznych liczba wibracji urządzenia BlackBerry® nie jest zależna od liczby wibracji
ustawionej w profilu dźwięku. Nie ma też ustawienia, które pozwalałoby określić liczbę dzwonków, jeżeli użytkownik
nie jest subskrybentem poczty głosowej. Urządzenie wibruje lub dzwoni do czasu, aż osoba dzwoniąca lub system
odpowiedzialny za obsługę sieci bezprzewodowej zakończy połączenie.

Moje urządzenie nie dzwoni ani nie wibruje, gdy nadchodzi połączenie
albo wiadomość

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i alarmów. Upewnij się, że profil nie jest ustawiony na

Wszystkie alarmy wyłączone lub Wyciszony.

• Jeśli zostały utworzone alarmy o kontaktach, na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i alarmów.

Kliknij polecenie Zmień dźwięki i alarmy > > Dźwięki kontaktów. Kliknij alarm kontaktu. Kliknij opcję
Telefon lub Wiadomości. Sprawdź, czy pole Głośność nie jest ustawione na wartość Wyciszony, a pole
Wibracja na Wył.

Podręcznik użytkownika

Dzwonki, dźwięki i alarmy

157