BlackBerry Bold 9650 - Włączanie dźwięków wydarzeń

background image

Włączanie dźwięków wydarzeń

Dźwięki wydarzeń powiadamiają o włączeniu lub wyłączeniu urządzenia BlackBerry®, naładowaniu lub niskim
poziomie baterii oraz o podłączeniu lub odłączeniu kabla lub akcesoriów USB.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij opcję Dostępność.
3. Zaznacz pole wyboru Dźwięki wydarzeń.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.