BlackBerry Bold 9650 - Wyciszanie urządzenia

background image

Wyciszanie urządzenia

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i alarmów.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby otrzymywać alarmy tylko za pośrednictwem migającej diody LED, kliknij polecenie Wyciszony.
• Aby otrzymywać tylko alarmy wibracyjne, kliknij opcję Tylko wibracja.
• Aby wyłączyć wszystkie alarmy, w tym także alarmy kontaktów, kliknij polecenie Wszystkie alarmy

wyłączone.

Podręcznik użytkownika

Dzwonki, dźwięki i alarmy

155

background image

Kiedy zabrzmi dzwonek, przypomnienie lub alarm, jeśli jest to możliwe, naciśnij klawisz

znajdujący się na górze

urządzenia BlackBerry®.

Informacje pokrewne

Wyciszanie alarmu, 194