BlackBerry Bold 9650 - Zmiana dzwonka, powiadomień lub przypomnień

background image

Zmiana dzwonka, powiadomień lub przypomnień

Poza opcją zmiany dzwonka dostępne są także opcje zmiany głośności, ustawień diod LED, wibracji oraz
powiadomień w czasie trwania połączeń.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Profile dźwięków i alarmów.
2. Kliknij Zmień dźwięki i alarmy > Dźwięki dla wybranego profilu.

• Aby zmienić dzwonek, kliknij Telefon.
• Aby zmienić powiadomienia lub przypomnienia, rozwiń daną sekcję. Kliknij wybraną opcję. Kliknij opcję.

3. W polu Dzwonek, Dźwięk powiadomienia lub Dźwięk przypomnienia wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Kliknij dzwonek.
• Aby użyć utworu zapisanego w urządzeniu BlackBerry® lub na karcie multimedialnej, kliknij opcję Cała

muzyka. Znajdź i kliknij utwór.

• Aby użyć nagranej notatki głosowej, kliknij opcję Wszystkie notatki głosowe. Znajdź i kliknij notatkę

głosową.

• Aby użyć wgranego alarmu, kliknij opcję Wszystkie alarmy. Znajdź i kliknij alarm.

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Podręcznik użytkownika

Dzwonki, dźwięki i alarmy

154

background image

Nie mogę zmienić ustawienia, ile razy urządzenie ma dzwonić, 61