BlackBerry Bold 9650 - Dodawanie wiadomości wyświetlanej po zablokowaniu urządzenia

background image

Dodawanie wiadomości wyświetlanej po zablokowaniu
urządzenia

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Wyświetl > Wiadomość na zablokowanym ekranie.
3. Wpisz tekst, który ma się pojawić na ekranie po zablokowaniu urządzenia.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.