BlackBerry Bold 9650 - Organizowanie aplikacji na ekranie głównym

background image

Organizowanie aplikacji na ekranie głównym

Organizowanie ikon aplikacji – informacje

Ikony aplikacji mogą pojawiać się na ekranie głównym lub w folderach na ekranie głównym. Jeśli niektóre ikony
aplikacji są niewidoczne, mogą one być ukryte. Opcję wyświetlania wszystkich ikon aplikacji na ekranie głównym lub
w folderach można ustawić, wybierając odpowiednią pozycję menu Pokaż wszystkie na ekranie głównym.

Można zmienić kolejność ikon aplikacji, aby określić, które z nich mają pojawiać się na ekranie głównym jako
pierwsze. Możliwe jest także tworzenie i kasowanie folderów, dostosowywanie wyglądu ikon tworzonych folderów
oraz przenoszenie ikon aplikacji do i z folderów.

Znajdowanie lub ukrywanie ikony aplikacji

Pewne kompozycje nie pozwalają na ukrywanie niektórych ikon aplikacji.
Na ekranie głównym lub w folderze wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wyświetlić wszystkie ikony aplikacji, naciśnij klawisz

> Wszystkie.

• Aby ukryć ikonę aplikacji, zaznacz ją. Naciśnij klawisz

> Ukryj.

• Aby wyświetlić wszystkie ukryte ikony aplikacji, naciśnij klawisz

> Pokaż wszystko.

• Aby przerwać ukrywanie ikony aplikacji, zaznacz ikonę. Naciśnij klawisz

> Ukryj. Pole Ukryj nie powinno

być oznaczone znacznikiem wyboru.

Informacje pokrewne

Zmienił się wygląd ekranu, 217

Dodawanie, modyfikacja lub usuwanie folderu na ekranie głównym

Na ekranie głównym wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Aby dodać folder, naciśnij klawisz

> Dodaj folder. Wpisz nazwę folderu. Aby zmienić wygląd ikony

folderu, kliknij tę ikonę. Kliknij wygląd ikony folderu. Kliknij Dodaj.

• Aby zmienić folder, zaznacz wybrany folder. Naciśnij klawisz

> Edytuj folder. Zmień nazwę folderu lub

wygląd jego ikony. Kliknij Zapisz.

• Aby usunąć, zaznacz wybrany folder. Naciśnij klawisz

> Usuń.

Przenoszenie ikony aplikacji

1. Na ekranie głównym lub w folderze aplikacji zaznacz ikonę aplikacji.
2. Naciśnij klawisz Menu.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Podręcznik użytkownika

Ekran

215

background image

• Aby przenieść ikonę aplikacji w inne miejsce na ekranie głównym, kliknij opcję Przenieś. Przesuń palcem po

trackpadzie do nowego miejsca. Kliknij trackpad.

• Aby przenieść ikonę aplikacji do folderu aplikacji, kliknij polecenie Przenieś do folderu. Kliknij folder aplikacji.
• Aby przenieść ikonę aplikacji z folderu aplikacji, kliknij polecenie Przenieś do folderu. Kliknij opcję Strona

główna lub folder aplikacji.