BlackBerry Bold 9650 - Użycie na ekranie skali szarości lub odwróconego kontrastu

background image

Użycie na ekranie skali szarości lub odwróconego kontrastu

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij opcję Dostępność.

• Aby na ekranie użyć skali szarości, w polu Kontrast koloru zmień ustawienie na Skala szarości.
• Aby na ekranie użyć odwróconego kontrastu, w polu Kontrast koloru zmień ustawienie na Kontrast

odwrócony.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.