BlackBerry Bold 9650 - Włączanie powiadamiania za pomocą diody sygnalizacyjnej LED o zasięgu sieci bezprzewodowej

background image

Włączanie powiadamiania za pomocą diody sygnalizacyjnej
LED o zasięgu sieci bezprzewodowej

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Wyświetl > Ekran.
3. Zaznacz pole wyboru Dioda sygnalizacyjna zasięgu.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Gdy urządzenie BlackBerry® nawiąże połączenie z siecią bezprzewodową, dioda LED zacznie migać w kolorze
zielonym.

Aby wyłączyć powiadamianie o zasięgu sieci bezprzewodowej, usuń zaznaczenie pola wyboru Dioda
sygnalizacyjna zasięgu
.

Podręcznik użytkownika

Ekran

216