BlackBerry Bold 9650 - Zmiana czcionki ekranu

background image

Zmiana czcionki ekranu

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Wyświetl > Ekran.
3. Zmień ustawienia w polach dotyczących czcionek.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Ekran

214