BlackBerry Bold 9650 - Gry wieloosobowe

background image

Gry wieloosobowe

Zapraszanie gracza

1. Na ekranie głównym lub w folderze Gry kliknij ikonę Word Mole.
2. Kliknij Nowa gra > Gra wieloosobowa > Zaproś.
3. Kliknij kontakt.
4. Kliknij przycisk OK.

Gdy gracz zaakceptuje zaproszenie, obok jego nazwy ekranowej pojawi się zielony wskaźnik. Aby rozpocząć grę,
kliknij polecenie Rozpocznij grę.

Akceptowanie zaproszenia

W zaproszeniu do gry Word Mole® kliknij polecenie Akceptuj.

Aby rozpocząć grę, kliknij Gotowe. Poczekaj, aż gra się rozpocznie.

Wybór opcji gry wieloosobowej

Aby wykonać tę czynność, musisz być organizatorem gry.

1. Na ekranie konfiguracji gry wieloosobowej kliknij Opcje.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wybrać czas trwania gry, określ wartość w polu Docelowa liczba punktów.
• Aby wybrać porę roku w grze, określ wartość w polu Pora roku.
• Aby wybrać bonusy w grze, określ wartość w polu Bonusy.

3. Kliknij przycisk OK.

Informacje pokrewne

Nie mogę się przyłączyć do gry wieloosobowej, 327

Zmiana nazwy ekranowej

1. Na ekranie Konfiguracja gry wieloosobowej kliknij swoją nazwę ekranową.

Podręcznik użytkownika

Gra Word Mole

326

background image

2. Kliknij polecenie Zmień nazwę ekranową.
3. Wpisz nową nazwę ekranową.
4. Naciśnij klawisz .

Czat z innymi graczami

1. Na ekranie Konfiguracja gry wieloosobowej wpisz wiadomość w polu Czat.
2. Naciśnij klawisz .

Sprawdzanie statystyk gracza

1. Na ekranie konfiguracji gry wieloosobowej kliknij gracza.
2. Kliknij polecenie Pokaż statystyki.

Usuwanie gracza

Aby wykonać tę czynność, musisz być organizatorem gry.

1. Na ekranie konfiguracji gry wieloosobowej kliknij gracza.
2. Kliknij polecenie Usuń gracza.