BlackBerry Bold 9650 - Podstawy gry Word Mole

background image

Podstawy gry Word Mole

Gra Word Mole — informacje

Gra Word Mole® polega na tworzeniu słów z liter znajdujących się w ogródku. Jeśli utworzysz słowo z liter, które
znajdują się w ogródku bezpośrednio nad sobą, pod sobą lub obok siebie, otrzymasz nowe litery, z których można
tworzyć nowe słowa. W przeciwnym przypadku w ogródku pojawią się dołki, co utrudni tworzenie nowych słów.
Dołek można zastąpić nową literą poprzez utworzenie słowa, w którym występuje litera znajdująca się obok dołka.

Aby przejść poziom w grze jednoosobowej, trzeba utworzyć odpowiednią liczbę słów i osiągnąć wymaganą liczbę
punktów przed upływem limitu czasu. W grze treningowej nie ma ograniczeń czasowych. W grze wieloosobowej
rywalizujesz z innymi graczami o nagrody za osiągnięcia, takie jak utworzenie najdłuższego słowa lub najmniejszą
liczbę dołków.

Tworzenie słowa

1. Kliknij każdą literę w słowie.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby przesłać słowo, naciśnij klawisz na klawiaturze.
• Aby cofnąć zaznaczenie danej litery, ponownie ją kliknij.
• Aby cofnąć zaznaczenie wszystkich liter, naciśnij klawisz

.

Punktacja w grze Word Mole

Długość słowa:

Twórz dłuższe słowa, aby zdobyć więcej punktów i dodatkowych liter warzyw.

Użycie liter:

Używaj rzadziej występujących liter, aby zdobyć więcej punktów.

Szybkość:

Ukończ poziom najszybciej, jak to możliwe, aby zdobyć więcej punktów.

Dodatkowe litery wody:

Używaj dodatkowych liter wody w słowach, aby napełnić konewkę.

Konewka:

Napełnij konewkę, aby wyhodować dodatkowe litery warzyw.

Podręcznik użytkownika

Gra Word Mole

324

background image

Dodatkowe litery warzyw:

Używaj dodatkowych liter warzyw w słowach, aby zdobyć punkty dodatkowe. Aby zdobyć jeszcze więcej
punktów dodatkowych, użyj wielu dodatkowych liter warzyw w pojedynczym słowie.

Dodatkowe litery gwiazdek:

Używaj dodatkowych liter gwiazdek w słowach, aby zdobyć punkty dodatkowe.

Dodatkowe litery czasu:

Używaj dodatkowych liter czasu w słowach, aby zdobyć dodatkowy czas.

Regulacja głośności

Aby zwiększyć głośność, naciśnij klawisz zwiększania głośności znajdujący się z prawej strony urządzenia
BlackBerry®.

Aby zmniejszyć głośność, naciśnij klawisz zmniejszania głośności znajdujący się z prawej strony urządzenia
BlackBerry®.

Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij klawisz

znajdujący się na górze urządzenia. Aby wyłączyć wyciszenie,

ponownie naciśnij klawisz

. Jeśli naciśniesz klawisz

w trakcie połączenia, urządzenie wycisza połączenie

w taki sposób, że możesz usłyszeć innych uczestników rozmowy, lecz oni nie usłyszą ciebie.

Informacje pokrewne

Wyciszanie połączenia, 43
Zwiększanie głośności za pomocą funkcji wzmocnienia dźwięku, 130
Poprawa jakości dźwięku plików multimedialnych, 130