BlackBerry Bold 9650 - Język wprowadzania tekstu — informacje

background image

Język wprowadzania tekstu — informacje

Można ustawić język wprowadzania tekstu, który będzie wykorzystywany podczas pisania. Język wprowadzania
tekstu może być inny niż język ekranu. Po ustawieniu języka wprowadzania tekstu ustawienia opcji Autotekst i innych
opcji pisania zmieniają się zgodnie z wybranym językiem. Na przykład można obsługiwać urządzenie BlackBerry® w
języku francuskim, a wpisywać wiadomości w języku angielskim.