BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie problemów z językiem

background image

Rozwiązywanie problemów z językiem

Niektóre znaki nie są wyświetlane prawidłowo w urządzeniu

Możliwe, że serwer BlackBerry® Enterprise Server lub usługa BlackBerry® Internet Service, z którą współpracuje
urządzenie BlackBerry®, nie obsługuje tych znaków. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy
usług bezprzewodowych lub administratora.

Podręcznik użytkownika

Język

213