BlackBerry Bold 9650 - Użycie skrótu do przełączania języków wprowadzania tekstu w trakcie pisania

background image

Użycie skrótu do przełączania języków wprowadzania tekstu
w trakcie pisania

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Pisanie i wprowadzanie > Język.

• Aby zmienić język wprowadzania tekstu trzymając wciśnięty klawisz Alt i naciskając klawisz Enter, w polu

Klawisze skrótu zmień ustawienie na Alt-Enter.

• Aby zmienić język wprowadzania tekstu trzymając wciśnięty klawisz Shift i naciskając klawisz spacji, w polu

Klawisze skrótu zmień ustawienie na Shift-spacja.

3. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby wyłączyć skrót do przełączania języków wprowadzania tekstu, w polu Klawisze skrótu zmień ustawienie na
Brak.

Podręcznik użytkownika

Język

212